Min Vedic Art Sida

Är en väg som genom måleriet gör att vi kan uppnå ett högre medvetande. Det handlar om att lära sig 17 principer som fungerar som en ”navigationskarta” som hjälper oss att ”hitta hem” i oss själva och som samtidigt lär oss måleri. En enkel och genial metod som ger vägledning både i måleriet och i livet.

Kursen utarbetades ursprungligen av konstnär Curt Källman under 70-talet. Han fick uppdraget av Maharishi Mahesh Yogi, en indisk mästare, som ville förmedla den kunskap som finns i Vedaskrifterna på ett sätt som passar oss västerlänningar.

Curt Källman, www.vedicart.com fick uppgiften att skapa Vedic Art.  


På den här hemsidan tänkte jag berätta om min väg in i och genom Vedic Art. Jag har en personlig relation till Maharishi och Vedaskrifterna. På 70-talet lärde jag mig Transcendental meditation. Deltog i meditationskurser och retreat där vi gjorde andningsövningar, yoga och mantrameditation.

Mediterade regelbundet med tekniken i sju års tid med bra resultat för mig personligen. Men sen blev jag mer och mer intresserad av Antroposofin och lade TM på hyllan. Idag använder jag olika typer av medition, även mantra meditation. 

Konst och poesi har följt mig hela livet, jag målade och skrev mycket när jag var i tonåren. Samtidigt är jag oerhört självkritisk vilket gör det svårare att skapa. 

Jag mötte kvinnor på 90-talet som lärt sig Vedic Art och deras tavlor var både vackra men också fyllda med djup. Det är något speciellt med andlig konst. Psychic Art har jag gått flera kurser för Mia Ottoson.

Men det dröjde ända till 2016 innan jag gick min första kurs i Vedic Art.